Telefon do przychodni: +48 61 436 04 80
Przejdź do treści
Zaoszczędź czas pobierz i wypełnij w domu.

Druki do pobrania


- oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684)/ ЗАЯВА про реалізацію права на отримання медичних послуг на підставі ст. 37 ч. 1 Закону від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів «Dz. U.» від 2022 р., поз. 583, 682, 683 i 684)/ ЗАЯВЛЕНИЕ о реализации права на получение медицинских услуг на основании ст. 37 ч. 1 Закона от 12 марта 2022 г. о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства (Вестник законов «Dz. U.» от 2022 г., поз. 583, 682, 683 и 684)

- oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684) składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego/ ЗАЯВА про реалізацію права на отримання медичних послуг на підставі ст. 37 ч. 1 Закону від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів «Dz. U.» від 2022 р., поз. 583, 682, 683 i 684), яку подає законний представник, або законний чи фактичний опікун/ ЗАЯВЛЕНИЕ о реализации права на получение медицинских услуг на основании ст. 37 ч. 1 Закона от 12 марта 2022 г. о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства (Вестник законов «Dz. U.» от 2022 г., 583, 682, 683 и 684), которое подает законный представитель, или законный или фактический опекун
PROFILAKTYKA                                         AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA                                        ZDROWY TRYB ŻYCIA     
Wróć do spisu treści