Telefon do przychodni: +48 61 436 04 80
Przejdź do treści
AKTUALNOŚCI
Ważna informacja związana z ryzykiem rozprzestrzeniania się Koronawirusa

Do odwołania w naszej poradni obowiązują zasady:

 • pacjenci powinni unikać osobistych wizyt w poradni
 • we wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją
 • osoby wymagające konsultacji z lekarzem zostaną umówione na teleporadę przez telefon podczas, której lekarz zadecyduje o konieczności osobistej wizyty w poradni
 • recepty prosimy zamawiać telefonicznie
 • osoby, które zamówiły recepty telefonicznie otrzymają kod umożliwiający ich realizację

Wprowadzenie tych zasad jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pacjentów oraz ciągłego funkcjonowania poradni.


Informacja  dla Pacjentów Przychodni

Szanowni Pacjenci, w związku z zagrożeniem epidemią wywołaną wirusem COVID-19 zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

 • rejestracja pacjentów tylko telefonicznie +48 61 436 04 80
 • pacjentom będą udzielane teleporady w godzinach pracy lekarzy
 • jeżeli lekarz po konsultacji telefonicznej uzna za zasadną wizytę pacjenta w przychodni, zostanie On umówiony na konkretną godzinę
 • recepty (zamawianie i odbiór) należyzgłaszać pod numerem telefonu +48 603 659 842
 • osoby, które zamówiły recepty telefonicznie otrzymają kod umożliwiający ich realizację

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa, ale też personelu medycznego naszej placówki bardzo prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do zaleceń.
Rejestracja

Telefon +48 61 436 04 80

Teleporada

dr Paweł Paciorkowski - po uprzedniej rejestracji pacjent dzwoni bezpośrednio do doktora pod numer telefonu +48 668 408 803

dr Edyta Kasprzyk - po uprzedniej rejestracji Pani doktor oddzwania (numer zastrzeżony) z teleporadą do pacjenta.
Pani doktor podejmuje co najmniej 3 próby skontaktowania się z pacjentem, w przypadku braku odpowiedzi teleporada zostaje przeniesiona na kolejny dzień roboczy.
Szanowni Pacjenci,

mając świadomość, że dane o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej wymagają szczególnego zabezpieczenia oraz gwarantując ochronę Państwa danych osobowych informujemy, że wszelka dokumentacja medyczna oraz recepty wydawane będą Państwu jedynie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ustalenie tożsamości Pacjenta poprze weryfikację danych w oparciu o dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, mObywatel) jest warunkiem koniecznym wydania dokumentacji medycznej, a jednocześnie obowiązkiem zarówno Pacjenta jak i świadczeniodawcy. Tylko w taki sposób bowiem pracownik przychodni będzie miał pewność, że nie wydaje dokumentacji medycznej osobie do tego nieupoważnionej, co stanowiłoby poważne naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

Ponadto zgodnie z przepisami art. 42 ust.3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty recepty mogą być pzrekazane:

 • przedstwicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia, a w przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej - wydruku informacyjnego.

 • osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia a w przypadku wystawienia recepty elektronicznej - wydruku informacyjnego mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób. Powyższa dokumentacja również przekazana zostanie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
PROFILAKTYKA                                         AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA                                        ZDROWY TRYB ŻYCIA     
Wróć do spisu treści